Methods

METODA in POTEK adventure coachinga

Opisana je temeljna metoda in platforma, na kateri temelji adventure coaching s tem, da se program, pustolovščina in destinacija prilagodi posameznikovim ciljem in željam. Program se lahko oblikuje za posameznika in za skupino. Predviden potek pa je naslednji:

Uvod – spoznavanje
S stranko/strankami se spoznamo na uvodnem razgovoru in opredelimo njihove želje, cilje, preference. Določimo okvirni časovni načrt in potek coachinga. Dogovorimo se tudi o potrebnih pripravah, opremi in ostalih operativnih zadevah.

Notranje raziskovanje in zavedanje – za posameznike
Kaj so vaši talenti? Kako delujete? Kako vam vaši talenti in način delovanja pomagajo ali pa onemogočajo dosegati vaše cilje? Kaj želite biti in kaj vas zadržuje?
S pomočjo strokovne in mednarodno priznane metode coachinga (Gallupstrengths®) pomagamo identificirati glavne talente nato pa skozi tri glavne korake
• Razumeti lastne talente in prednosti vas kot posameznika (name it)
• Spoznati kako talenti delujejo in kaj edinstvenega lahko kot posameznik ponudite drugim okrog sebe, organizaciji in svetu (claim it)
• Preko spoznanja začrtati kako boste talente uporabljali, da boste bolj uspešni oziroma dosegli tisto kar vam je pomembno in kako bo svoje potenciale naprej razvijal (aim it) – ta del se izvaja tudi na koncu pustolovščine.

Praviloma se ta del izvajala 1 x tedensko na način on-line srečanj in sicer 3 do 4 krat pred samo izvedbo pustolovščine.

Spoznavanje svojih prednosti in zavedanje ter načina delovanja sodelavcev – za organizacije

V uvodnem delu posebnega programa za organizacije posameznim izbranim posameznikom nudimo izpolnitev on-line Gallupstrengths® testa in jim individualno pomagamo razumeti in prepoznati njihove talente na način treh glavnih korakov (naim it, claim it ter aim it).

Nato pa na v času »pustolovščine« talente vseh sodelavcev zberemo in obravnavamo skupaj in skušamo skupaj razumeti, kako delujejo v timu, kaj omogoča in kdaj kaj onemogoča uspešnost timov in kako skozi razumevanje posameznih talentov delovati bolj uspešno in res zgraditi medsebojno kulturo ki temelji na opolnomočenju, razvoju prednosti, zaupanju in pomaga k zadovoljstvu in uspehom posameznika in organizacije.

Pustolovščina
Tukaj se podamo na vašo pustolovščino. Ko bomo vsaj začasno stopili iz cone udobja, se bodo pojavili novi notranji in zunanji izzivi. Soočili se bomo z dvomi, strahom, naporom,… še dodatno bomo spoznali določene svoje meje. Kot vaši coachi in vodniki bomo vedno z vami in vas podpirali skozi izbrano preizkušnjo.
Izvedli bomo pustolovščino po izbiri (eno ali več dnevno bivanje v Vipavski dolini ali drugje v Sloveniji). V času »pustolovščine« bodo izbrani izkušeni vodniki (gorski, turnokolesarski, planinski, …) in/ali ostali certificirani sodelavci vedno z vami glede na posamezen del programa. Obenem se bo organiziralo spanje zunaj ali pa v izbranih destinacijah. Preko pustolovščine se bo pridobilo tudi nekatere nove veščine gibanja v naravi.
Izbor nekaterih možnih pustolovščin se nahaja na listu »pustolovščine« vendar se bodo le-te prilagodile interesom posameznika.

Med samo pustolovščino (glede na priložnosti) predvsem pa takoj po njej potekajo tudi strukturirani pogovori o talentih predvsem v smeri samospoznavanja. Kaj ste se naučili o sebi in kaj vas je presenetilo? Ste premagali kakšen strah? Kako je to izgledalo? Je bila pustolovščina prava, da vas je popeljala iz cone udobja? Obenem skušamo nov nabor spretnosti pridobljen na pustolovščini in spoznanj vkomponirati v vaše delovanje. Naučili se boste izkoristiti prepoznane talente in nove veščine usmeriti v premagovanje ovir.

Pregled, zaključek in nadaljnji koraki
Ob zaključku se pripravi zaključni večer (ali pa v naprej dogovorjeno on-line srečanje), kjer se pogovorimo o doživetem, spoznanem in utrdimo začrtane osebne strategije za naprej. Po ustreznem času se bomo ponovno srečali (praviloma on-line) in razpravljali o tem, kako je potekala implementacija spoznanj v prakso. Kaj vam je pomagalo in kaj ne? Katere spremembe so obtičale, katere ne? In predvsem kaj lahko še naredimo. Osebna preobrazba ni končen proces, temveč stalna praksa, ki se jo učimo razvijati.
Sam program lahko nadgradimo v različne strokovne smeri (na primer s specializiranimi terapevti) kot tudi športnimi strokovnjaki in za različne cilje skupine (top management večjih podjetij, posameznike,…)